Projekt MŠMT LC527 Centrum částicové fyziky byl ukončen k 31. 12. 2011

CENTRUM ČÁSTICOVÉ FYZIKY

 

 

PROJEKT MŠMT LC527

Odkaz na prezentaci ze semináře FZÚ
J. Chýla: Nadsvětelná rychlost neutrin - fakta a dohady
proneseného 7.12.2011 v Cukrovarnické

SEMINÁŘ

Frank Simon (MPI Mnichov): Precision and Discovery at the Terascale - Physics and Detectors at CLIC

středa 14.12.2011, 16:00 hod., MFF UK, V Holešovičkách 2, posluchárna A945 v 9.patře


Základní informace
Návrh projektu Centra částicové fyziky   Rada Centra  Instituce    Lidé    Struktura centra    Historie    Umístění pracovišť   Aktuální a uskutečněné semináře
Stránky pro veřejnost
Populární materiály o fyzice částic   Chcete nám napsat?   Chcete nás navštívit?
Výzkumný program
Experimenty: ATLAS  Experimenty v astročásticové fyzice    H1
Teorie
CALICE
Vývoj a testování polovodičových detektorů  Zpracování dat
Výsledky
Zprávy o realizaci projektu
Publikace  Diplomové práce   Disertační práce
Vzdělávací činnost
Doktorandi  Vypsané přednášky
Učební texty   Další materiály
Odkazy
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  Sekce fyziky elementárních částic FZÚ AV ČR  Výbor pro spolupráci ČR s CERN  WWW stránky starého Centra částicové fyziky LN00A006

Jiří Rameš - 9.12.2011