Zpracování experimentálních dat

Detektor ATLAS bude ročně produkovat několik petabajtů dat, která bude nutno zapsat, distribuovat do hlavních center a zpracovat. Od roku 2001 se vyvíjí systém mezinárodního gridu, který bude podobné úkoly automatizovaně provádět; pro fyziku částic je to LCG (LHC Computing Grid). LCG je tvořen výpočetními centry různé úrovně: větší centra označovaná jako TIER1 skladují a rekonstruují data, menší centra TIER2 provádějí počítačové simulace dat a jejich analýzu. Ve FZÚ bylo v roce 2004 otevřeno Regionální výpočetní centrum pro fyziku částic úrovně TIER2 za vydatné podpory Centra. Regionální výpočetní centrum je plně integrováno do gridu LCG a podílí se na hromadných simulacích činnosti detektoru a testech přenosů dat. V letech 2008-9 bude nutno v souvislosti se spuštěním LHC podstatně rozšířit jeho výpočetní a úložnou kapacitu a pak ji pravidelně navyšovat s přibývajícími daty dalších 15 let.

Další informace o Regionálním výpočetním centru naleznete zde.

Zpět na domácí stránku CČF