Instituce

Centrum částicové fyziky je společným projektem Fyzikálního ústavu AVČR, Univerzity Karlovy v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze, finančně podporovaným z účelových prostředků státního rozpočtu v rámci programu Výzkumná centra LC Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Na činnosti centra se podílejí vybraní pracovníci Sekce fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakuty UK a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

 

Zpět na domácí stránku CČF