Seznam přednášek

vypsaných pracovníky Centra

J. Dolejší Kvantová teorie pole při konečné teplotě MFF výběrová 4.-5. ročník 2/0h týdně/letní sem.
Praktická kvantová teorie pole MFF výběrová 4. ročník 2/1h týdně/letní sem.
Fyzika V MFF povinná 2. ročník 3/1h týdně/zimní sem.
Fyzika VI MFF povinná 3. ročník 3/1h týdně/letní sem.
Laboratorní práce I MFF povinná 4. ročník 0/3h týdně/zimní sem.
Laboratorní práce II MFF povinná 4. ročník 0/2h týdně/letní sem.
Použití PC ve fyzice MFF výběrová 2. ročník 0/2h týdně/zimní sem.
Seminář z fyziky VI MFF výběrová 3. ročník 0/2h týdně/letní sem.
J. Formánek Kvantová teorie I MFF povinná 3. ročník 4/2h týdně/zimní sem.
Kvantová teorie II MFF výběrová 3. ročník 4/2h týdně/letní sem.
Kvantová teorie pole I MFF povinná 4. ročník 4/2h týdně/zimní sem.
Kvantová teorie pole II MFF výběrová 4. ročník 4/2h týdně/letní sem.
Vybrané partie z teorie pole MFF výběrová 4. ročník 2/0h týdně/zimní sem.
J. Hořejší Kvantová teorie pole I MFF povinná 4. ročník 4/2h týdně/zimní sem.
Kvantová teorie pole II MFF výběrová 4. ročník 4/2h týdně/letní sem.
Elektroslabé interakce II MFF výběrová 4. ročník 2/1h týdně/zimní sem.
Kvantová mechanika I MFF povinná 3. ročník 4/2h týdně/zimní sem.
Kvantová mechanika II MFF výběrová 3. ročník 4/2h týdně/letní sem.
Základy teorie elektroslabých interakcí MFF výběrová 4.-5. ročník 2/0h týdně/zimní sem.
J. Chýla Kvarky, partony a kvantová chromodynamika MFF povinná 4. ročník 2/2h týdně/letní sem.
R. Leitner Fyzika elementárních částic I MFF povinná 3. ročník 3/2h týdně/letní sem.
Experimentální metody subjaderné fyziky MFF výběrová 4. ročník 2/1h týdně/zimní sem.
Experimentální prověrka standardního modelu I MFF výběrová 4. ročník 2/1h týdně/letní sem.
Praktická fyzika vysokých energií MFF výběrová 4.-5. ročník 0/2h týdně/letní sem.
Fyzika V MFF povinná 2. ročník 3/1h týdně/zimní sem.
J. Niederle Teorie grup a symetrie ve fyzice I MFF výběrová 4.-5. ročník 3/0h týdně/zimní sem.
Teorie grup a symetrie ve fyzice II MFF výběrová 4.-5. ročník 2/0h týdně/letní sem.
J. Novotný Vybrané partie teorie kvantovaných polí I MFF výběrová 4.-5. ročník 3/0h týdně/zimní sem.
Vybrané partie teorie kvantovaných polí II MFF výběrová 4.-5. ročník 3/0h týdně/letní sem.
Chirální symetrie silných interakcí MFF výběrová 4.-5. ročník 2/0h týdně/zimní sem.
J. Řídký Pravděpodobnost a stochastické procesy ve fyzice elementárních částic MFF výběrová 3.-4. ročník 2/0h týdně/letní sem.
J. Rameš Úvod do standardního modelu elementárních částic FJFI výběrová 4. ročník 2/0h týdně/letní sem.
V. Vrba Praktická fyzika vysokých energií MFF výběrová 4.-5. ročník 0/2h týdně/letní sem.
J. Žáček Fyzika elementárních částic I MFF povinná 3. ročník 3/2h týdně/letní sem.
Experimentální metody subjaderné fyziky MFF výběrová 4. ročník 2/1h týdně/zimní sem.
Experimentální prověrka standardního modelu II MFF výběrová 4.-5. ročník 2/0h týdně/zimní sem.
Fyzika elementárních částic II MFF výběrová 4.-5. ročník 2/0h týdně/zimní sem.

Seznam bude postupně upravován.

 

Zpět na domácí stránku CČF