Experiment DØ

Experiment DØ ve středisku FNAL (Fermi National Accelerator Laboratory - zkráceně Fermilab) v USA, v němž je struktura hmoty zkoumána ve vysokoenergetických srážkách antiprotonů s protony, se podílel na objevu top kvarku v roce 1995. Na tomto experimentu od roku 1996 pracuje naše skupina fyziků, elektroniků a doktorandů, kteří se soustřeďují na studium jetů, určování hmoty top kvarku v dvoujetových a mnohajetových kanálech a studium difrakčních procesů. Účast na tomto experimentu je velmi důležitá nejen z hlediska přístupu k unikátním datům, ale pro mladé fyziky také jako jedinečná příprava pro účast na začínajících experimentech na LHC v CERN, neboť detektor i metodika zpracování dat ze srážek antiprotonů s protony na urychlovači Tevatron ve Fermilab je obdobná podmínkám budoucích experimentů na LHC.

Pražská skupina se podílela na modernizaci detektoru DØ (detektor mionů, vertexový křemíkový detektor) pro tzv. RUN II, který začal v roce 2001 a bude pokračovat do roku 2010. Pro zpracování dat experimentu DØ využíváme polovinu kapacity Regionálního výpočetního centra pro fyziku částic ve FZÚ. V dodávce simulačních výpočetních služeb je pražské centrum čtvrtým největším dodavatelem z laboratoří mimo FNAL. Experiment DØ na urychlovači Tevatron, který je s energií 2 TeV v současnosti nejvýkonnějším světovým urychlovačem, má na svém kontě množství zpřesňujících měření, jakož i nových výsledků jako oscilace bosonu BS či objev nového mezonu složeného z různých kvarků všech tří rodin. Společně s experimentem CDF plánuje DØ do roku 2010 dosáhnout při hledání Higgsova bosonu takové přesnosti, která by umožnila dále posunout limity pro jeho objev, popřípadě stanovit nové a vyšší dolní hranice pro jeho hmotnost a tedy vyloučit jeho existenci v širším oboru hmotností než dosud.

Další informace o experimentu DØ (v angličtině) naleznete zde.

Zpět na domácí stránku CČF