Projekt CALICE

V rámci programu CALICE se studují návrhy uspořádání a vlastnosti kalorimetrů pro Mezinárodní lineární urychlovač (International Linear Collider - ILC). Detektor pro ILC dosáhne optimálního rozlišení hmotností a energií tehdy, když poskytne nejvyšší možnou granularitu pro rekonstrukci koncových stavů částic. Probíhá rozsáhlý a podrobný výzkumný a vývojový program pro elektromagnetický kalorimetr a několik typů analogových nebo digitálních hadronových kalorimetrů s vysokou granularitou a citlivou oblastí tvořenou plynem nebo plastovými scintilátory. Pražská skupina ve spolupráci s českými průmyslovými podniky vyvíjí křemíkové pixelové senzory pro elektromagnetický SiW kalorimetr. Pro analogový dlaždicový hadronový kalorimetr byl v Praze vyvinut systém kalibrace založený na krátkých a laditelných desetinanosekundových záblescích LED diod. První prototypy kalorimetrů byly testovány ve svazku v DESY v roce 2004 a v CERN v roce 2006.

Další informace o projektu CALICE (v angličtině) naleznete zde.

Zpět na domácí stránku CČF