Experimenty v astročásticové fyzice

Jedním z nejpozoruhodnějších výsledků moderní fyziky je úzká souvislost mezi zákonitostmi mikrosvěta, jež jsou doménou fyziky částic, a výzkumem vzniku a vývoje vesmíru, tedy otázkami týkajícími se zdánlivě velmi odlehlých oblastí astrofyziky a kosmologie, tradičně spojovaných se vzdálenostmi o mnoho desítek řádů většími. Ukazuje se ovšem, že právě znalosti zákonitostí mikrosvěta jsou klíčem pro pochopení vzniku a vývoje vesmíru a naopak astrofyzikální pozorování mohou přinést odpovědi na řadu otázek týkajících se zákonů mikrosvěta, na něž ani ta nejmohutnější pozemská experimentální zařízení nejsou schopna dát odpověď. Pracovníci Centra se od roku 1999 podílejí na mezinárodním projektu zvaném Observatoř Pierra Augera, jehož cílem je určení původu a složení kosmického záření s energiemi okolo 1020 eV. Vlastní observatoř byla vybudována v Argentině v okolí měsra Malargue. Základní síť detekčních prvků se začala budovat v roce 2000; její první část, která sloužila jako prototyp, byla dokončena v roce 2001 a celý detektor pak v roce 2003. V roce 2004 bylo zahájeno měření, které potrvá zhruba 20 let. Pro první etapu budování detektoru bylo třeba v rámci Centra vybudovat zařízení na testování optických komponent detektorů - zrcadel pro teleskopy sloužící k detekci fluorescenčního záření vyvolaného sprškami kosmického záření - a později i na výrobu zrcadel samotných. Ty byly postupně dodávány do Argentiny a nyní slouží svému účelu. Projekt AUGER navazuje na účast pracovníků Centra v experimentech CELESTE a CAT realizovaných ve Francii, které zkoumají původ a vlastnosti složky kosmického záření tvořené fotony.

Pracovníci Centra se podílejí též na činnosti mezinárodního experimentu HESS (High Energy Spectroscopis System) umístěného v Namibii, který studuje kosmická kvanta gama s energiemi převyšujícími 100 GeV.

Další informace o projektu AUGER naleznete zde.

Další informace o experimentu HESS (v angličtině) naleznete zde.

Zpět na domácí stránku CČF