Struktura Centra

 

Organizačně je Centrum částicové fyziky tvořeno vybranými pracovníky následujících pracovišť:

Na práci jednotlivých skupin se podílejí také diplomanti z MFF UK a FJFI ČVUT.

 

Řešitel - koordinátor: J. Chýla (FZÚ AVČR)
Řešitel: J. Hořejší (ÚČJF MFF UK)
Řešitel: L. Hlavatý (FJFI ČVUT)

Personální obsazení jednotlivých skupin:

 1. Experiment H1:
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: J. Cvach, P. Reimer, J. Zálešák
  Odborní pracovníci: M. Janata, I. Polák

  MFF UK:
  Vědečtí pracovníci: M. Nožička, A. Valkárová, J. Žáček
  Doktorandi: K. Černý, O. Pejchal, R. Polifka, D. Šálek

 2. Experiment D0:
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: A. Kupčo, M. Lokajíček
  Doktorand: O. Kepka
  Počítačoví specialisté: L. Fiala, J. Krásová, J. Švec
  Odborný pracovník: Z. Kotek

  MFF UK
  Vědečtí pracovníci: R. Leitner, K. Soustružník
  Doktorandi: V. Hynek, J. Kvita

  FJFI ČVUT
  Vědečtí pracovníci: R. Otec, V. Šimák
  Doktorandi: Z. Hubáček, P. Vokáč

 3. Experiment ATLAS:
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: A. Kupčo, J. Mašík, S. Němeček, P. Staroba, M. Taševský
  Doktorandi: V. Juránek, O. Kepka, M. Myška, L. Přibyl

  MFF UK
  Vědečtí pracovníci: T. Davídek, J. Dolejší, R. Leitner, T. Sýkora
  Doktorandi: A. Christov, J. Nováková, M. Spousta

  FJFI ČVUT
  Vědecký pracovník: V. Šimák

 4. Experimenty v astročásticové fyzice
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: M. Boháčová, J. Grygar, M. Prouza, J. Řídký, P. Trávníček
  Doktorandi: T. Kárová, P.Nečesal, R. Šmída

  MFF UK
  Vědečtí pracovníci: D. Nosek, L. Rob
  Doktorand: D. Nedbal

  SL UP Olomouc a FZÚ AVČR
  Odborní pracovníci: M. Palatka, P. Schovánek

 5. Projekt mezinárodního lineárního urychlovače
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: J. Cvach, V. Vrba, J. Zálešák
  Odborní pracovníci: M. Janata, I. Polák, J.Popule, L. Tomášek

  MFF UK
  Vědečtí pracovníci: Z. Doležal, Z. Kodyš
  Doktorandi: P. Řezníček, Z. Drásal

 6. Vývoj a testování polovodičových detektorů
  FZÚ AVČR
  Vědecký pracovník: V.Vrba
  Odborní pracovníci: L. Tomášek, M. Tomášek, J. Popule, P. Šícho

  MFF UK
  Vědečtí pracovníci: Z. Doležal, Z. Kodyš
  Doktorandi: P. Řezníček, Z. Drásal

 7. Zpracování experimentálních dat
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: J. Chudoba, M. Lokajíček
  Počítačoví specialisté: L. Fiala, J. Krásová, J. Švec

  MFF UK
  Počítačový specialista: P. Tas

 8. Teorie:
  FZÚ AVČR
  Vědečtí pracovníci: J. Chýla, J. Fischer, J. Niederle, J. Rameš
  Doktorandi: J. Hejbal, K. Kolář

  MFF UK
  Vědečtí pracovníci: J. Formánek, J. Hořejší, A. Iorio, K. Kampf, J. Novotný
  Doktorandi: K. Kladiva, M. Kolesár, M. Zdráhal, J. Trnka

  FJFI ČVUT
  Vědecký pracovník: L. Hlavatý
  Doktorand: M. Turek

   

  Zpět na domácí stránku CČF