Doktorské studium

Pracovníci CČF mají dlouholeté zkušenosti s výchovou postgraduálních studentů, a to jak pravidelnou přednáškovou činností na MFF UK a FJFI ČVUT (kde zajišťují výuku klíčových předmětů kvantové fyziky a fyziky částic), tak vedením doktorandů. Na této výuce se přitom podílejí nejen kmenoví pracovníci vysokých škol MFF UK a FJFI ČVUT, ale významnou měrou také pracovníci FZÚ.

 

Doktorandi na CČF a témata jejich doktorských prací
(seznam je uspořádán podle pracovišť školitelů)

 

jméno škola
téma
školitel
J. Ebr
MFF
Fenomenologické modely inspirované QCD a jejich využití
v analýze kosmického záření při ultravysokých energiích
J. Řídký
M. Havránek
FJFI
The ATLAS detector upgrade and related physics
V. Vrba
V. Juránek
FJFI
Difrakční procesy v experimentu ATLAS
J. Chýla
J. Kašpar
MFF
Měření pružného rozptylu v experimentu TOTEM
V. Kundrát
K. Kolář
MFF
Faktorizační schéma vhodné pro Monte Carlo generátory
J. Chýla
V. Kůs
MFF
Studium difrakčních procesů v experimentu ATLAS
M. Taševský
M. Marčišovský
FJFI
Analýza prvních fyzikálních dat z experimentu ATLAS
V. Vrba
M. Myška
FJFI
Studium produkce IVB v experimentu ATLAS
P. Staroba
P. Růžička
FJFI
Difrakční fyzika na experimentu ATLAS
V. Vrba
J. Schovancová
MFF
Measurement of top quark properties
J. Chudoba
M. Svatoš
FJFI
Fyzika těžkých kvarků na experimentu ATLAS
P. Staroba
jméno škola
téma
školitel
Petr Balek
MFF
Studium srážek protonů a těžkých iontů v experimentu ATLAS na LHC
J. Dolejší
Boris Bulánek
MFF
Vývoj hadronového kalorimetru CALICE
J. Žáček
Zbyněk Drásal
MFF
Stanovení detekčních charakteristik vnitřního detektoru pro ILC
Z. Doležal
Ina Chalupková
MFF
Určení detekčních schopností a fyzikálních parametrů vnitřního detektoru ATLAS
T. Davídek
Asen Christov
MFF
Zkoumání vybraných procesů produkcí částic v pp srážkách na urychlovači LHC
T. Davídek
Pavel Karhan
MFF
Studium kosmického záření - experiment Auger
D. Nosek
Miroslav Kladiva
MFF
Teoretické meze pro hmoty Higgsových částic
J. Hořejší
Tomáš Kosek
MFF
Srážky těžkých iontů - modely a data
J. Dolejší
Petr Morávek
MFF
Modely narušení elektroslabé symetrie
J. Hořejší
Jana Nováková
MFF
Zkoumání produkce těžkých částic ve srážkách protonů v experimentu ATLAS
T. Davídek
Viktor Pěč
MFF
Přesné měření oscilací elektronových antineutrin
V. Vorobel
Boris Pokorný
MFF
Studium procesů difrakce v ep interakcích na HERA
A. Valkárová
Bedřich Roskovec
MFF
Zkoumání oscilací neutrin
R. Leitner
Martin Rybář
MFF
Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC
J. Dolejší
Pavel Řezníček
MFF
Měření parametrů částic pomocí vnitřního detektoru experimentu ATLAS
Z. Doležal
Pavel Strachota
MFF
Studium procesů s přítomností kvarku b v experimentu ATLAS
Z. Doležal
Jaroslav Trnka
MFF
Studium efektivních lagrangiánů a jejich aplikace
J. Novotný
Petr Vaško
MFF
Nízkoenergetická dynamika standardního modelu a efektivní lagrangiány QCD
J. Novotný
Martin Zdráhal
MFF
Aplikace efektivních lagrangiánů a nízkoenergetická QCD
J. Novotný
jméno škola
téma
školitel
Vlastislav Hynek
FJFI
Detekce centrálních difrakčních procesů na Tevatronu
V. Šimák
Ivo Petr
FJFI
 
L. Hlavatý
Miroslav Turek
FJFI
Poissonova-Lieova pluralita v sigma modelech
L. Hlavatý
Vojtěch Štěpán
FJFI
 
L. Hlavatý
Petr Vokáč
FJFI
Produkce multijetů na Tevatronu
V. Šimák

 

MFF   - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

FJFI  - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Zpět na domácí stránku CČF