Historie


Centrum částicové fyziky LC527, zřízené Ministerstvem školství v roce 2005 v rámci programu Výzkumných center LC, navazuje personálně i programově na Výzkumné centrum částicové fyziky LN0A006, jež bylo zřízeno v roce 1999 Ministerstvem školství v rámci programu Výzkumných center LN. Stejně jako předchozí, i toto Centrum navazuje na tradice Společného pracoviště subnukleární fyziky (SPSF) MFF UK a FZÚ, které bylo vytvořeno v roce 1987 a osvědčilo se po všech stránkách.

Vzhledem ke stále rostoucímu zapojení doktorandů a diplomantů z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se tato fakulta stala vedle Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fyzikálního ústavu AV ČR dalším, třetím členem Centra.

 

Zpět na domácí stránku CČF