Experiment H1

V experimentu H1 na urychlovači HERA v DESY v Hamburku, na němž spolupracují fyzikové, technici a doktorandi z Centra částicové fyziky, jsou studovány srážky elektronů s protony, které poskytují základní informace o struktuře hmoty na malých vzdálenostech. Pražské laboratoře do tohoto experimentu přispěly od roku 1987 jak podílem na konstrukci části detektoru, tak účastí na provozu experimentu, softwarovém zajištění a zpracování fyzikálních výsledků. Koncem roku 2000 začala modernizace urychlovače, díky níž se čtyřnásobně zvýšil počet srážek, což umožnilo studovat velmi zřídka nastávající jevy, v nichž byly hledány signály nové fyziky. Současně proběhla také modernizace samotného detektoru H1, která výrazně zlepšila jeho detekční schopnosti. CČF k této modernizaci přispělo vývojem a konstrukcí předního a zadního křemíkového detektoru a vývojem software pro zpracování z něj získaných dat.

Experiment začal znovu nabírat data v roce 2003 a definitivně skončil k 30. červnu 2007. V současné době se činnost soustřeďuje na analýzu dat.

Další informace o experimentu H1 (v angličtině) naleznete zde.

Zpět na domácí stránku CČF