Obhájené diplomové práce

(seznam bude průběžně doplňován)

 

2007

2006

2005

 


Diplomové práce obhájené v letech 2003 a 2004 nevznikaly v rámci programu současného Centra, nýbrž jeho přímého předchůdce, Centra částicové fyziky LN00A006 (program Výzkumných center MŠMT z let 2000 - 2004). Vzhledem k tematické i osobní kontinuitě (téměř všichni uvedení absolventi pokračují na současném Centru v doktorském studiu a dále pracují, na příslušně vyšší úrovni, na zvolené výzkumné problematice) je zde nicméně uvádíme.

2004

2003

 

Zpět na domácí stránku CČF