Experiment ATLAS

Účast na vývoji, stavbě a provozu experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN je po všech stránkách největším projektem účasti českých pracovišť v základním výzkumu v oblasti jaderné a subjaderné fyziky. Účast pracovníků FZÚ AV ČR, MFF UK a FJFI ČVUT na stavbě detektoru samotného je financována z jiných zdrojů. Centrum se zaměřuje na podporu přípravy fyzikálního programu tohoto experimentu. Pracovníci Centra se zabývají zejména

Další informace o experimentu ATLAS naleznete zde.

Zpět na domácí stránku CČF