Vývoj a testování polovodičových detektorů

Důležitou součástí centra jsou laboratoře pro výzkum a vývoj polovodičových detektorů. Jde o špičkovou techniku, která umožňuje přesné měření souřadnic částic procházejícího ionizujícího záření. Tyto detektory představují jednu ze základních součástí moderních experimentálních aparatur používaných ve fyzice částic a zásadním způsobem přispívají k jejich objevitelskému potenciálu. Navíc mají uplatnění i v jiných vědních oborech a praktických aplikacích, jako např. v lékařství, defektoskopii apod. Byly vybudovány čisté prostory, nezbytné pro testování a montáž detektorů. Přístrojové i softwarové vybavení laboratoří splňuje vysoké nároky kladené na prováděný výzkum. Bylo zakoupeno nákladné zařízení pro oboustrannou litografii, jehož využití probíhá za spolupráce s firmou ON Semiconductors, dříve Teslou Sezam v Rožnově. V laboratořích pracují fyzikové a inženýři, kteří mají bohaté zkušenosti z práce ve špičkových světových centrech fyziky částic, a spolu s nimi doktorandi, diplomanti i studeni z nižších ročníků, kteří tak mají možnost podílet se už v rámci studia na významné mezinárodní spolupráci.

Zpět na domácí stránku CČF