Hadronová terapie

Hadronová terapie je moderní metoda léčby některých typů nádorových onemocnění. Spočívá v ozařování nádorového ložiska svazkem lehkých iontů. Díky přesnému vymezení ozařované oblasti se jedná o metodu, která je velmi šetrná vůči zdravým tkáním v okolí nádoru i vůči celému organismu. V mnoha případech, kdy se nádorové ložisko nachází v těsné blízkosti kritických zdravých orgánů značně citlivých vůči ozáření, představuje hadronová radioterapie prakticky jedinou vhodnou metodu léčby. Ozařování pomocí lehkých iontů dosahuje velmi dobrých léčebných výsledků i u řady typů nádorů, které jsou resistentní vůči konvenčnímu ozařování. Odhaduje se, že hadronová radioterapie přinese zvýšení podílu úspěšně vyléčených případů nádorového onemocnění ze současných 45 na přibližně 55%.

Copyright © Pavel Kundrát, FZÚ AV ČR