Remote desktop server rd-hep

Základní informace

Remote desktop services beží na serveru rd-hep.fzu.cz. Služba využívá několik komponent.

Návod k nastavení Remote Desktop Conneciton klienta

Klienta je možné ve všech verzích Windows najít v Start - Programy - Příslušenství.
Základní obrazovka vypadá takto:klient Do pole Computer: je třeba vyplnit adresu serveru ke kterému se chcete připojit. Toto nastavení nesouvisí s adresou Gateway serveru. V případě, že se budete chtít připojit na svoje vlastní PC nebo jiný server, uvedete zde jeho jméno nebo adresu. Pokud je uvedený stroj pro vás nedostupný na portu 3389 je třeba nastavit Gateway, viz dále. Rozšířené nastavení je dostupné pod tlačítkem Options.

Okno s rozšířeným nastavením: options - general Do pole User name: je možno vyplnit uživatelské jméno, které se má použít na počítači kam se chcete připojit. Také je možné zde uložit nastavení. Na kartě Display můžete nastavit v jakém rozlišení a barevné bitové hloubce se má vzdálená plocha připojit.

Na kartě Local Resourcesoptions - local resources je možné nastavit připojení hardware lokálního počítače (tlačítko More...), jako disky, tiskárny, audio. Ve většině případů je nejvhodnější nechat zaškrtnuty všechny volby.

Na kartě Experienceoptions - experience můžete nastavit jak široké máte přenosové pásmo a jaké grafické efekty se mají při připojení používat.

Na kartě Advancedoptions - advanced je důležité hlavně tlačítko Settings... pod kterým je možné nastavit používání Remote Desktop GateWay služby. options - advanced -settings Do pole Server name: je třeba vyplnit adresu gateway serveru. V tomto případě se shoduje se jménem Remote Desktop serveru. Pod Logon method: je možno zvolut Ask for password (NTLM). Volba Bypass RD Gateway server for local addresses umoží vynechat gateway server pokud se klient i cílový počítač nacházejí na stejné síti a je možno použít nativní RD protokol na portu 3389. V případě, že se připojujete na jiný server než na rd-hep.fzu.cz je třeba vyšktrnout volby Use my RD Gateway credentials for the remote computer, jinak by se připojení nezadařilo. Pak se klient bude ptát nezávisle na uživatelské jméno a heslo ke Gateway a teprve po uspěšné autentizaci a navázání spojení k Remote Desktop serveru budete dotázáni na jméno a heslo k příslušnému počítači.

Pro zprovoznění odesílání informací o "zdraví" počítače je třeba zapnout službu, která tyto informace shromažduje a povolí jejich odesílání serveru rd-hep. Tyto ukony provede jednoduchý skript (download) kteý je třeba spustit na klientském počítači. Skript je potřeba spustit s administratorskými právy (pod Win7: Start, napsat cmd a stisknout Ctrl-Shift-Enter, cd do adresáře se skriptem) a spustit skript s parametrem, kde se uvede jméno gateway serveru. Př.: napclientconfig rd-hep.fzu.cz. Po spustění skript vypíše provedené akce a pak je třeba počítač restartovat. Tím je nastavení dokončeno.

Použití klienta

Po klepnutí na tlačítko Connect se připojí k serveru nebo k Gateway. Klient se poté zeptat na jméno a heslo. gateway credentials Pokud se připojujete pomocí Gateway je třeba k uživatelskému jménu přidat jméno "domény" rd-hep. Bohužel tato informace se nedá uložit pomocí volby Remember my credentials. Proto je login informace ke Gateway třeba zadávat při každém připojení. Po uspěšné autentizaci se Gateway připojí k cílovému počítači a zobrazí se logovací okno pro tento počítač. Do tohoto okna již není třeba vyplňovat "doménu" a také se dají zadané údaje uložit.

Získání přístupu

Jsou 2 možné varianty přístupu.

Pro zřízení přístupu mne kontaktujte emailem ve kterém uvěďte požadované uživatelské jméno a počítače ke kterým se chcete připojovat. Po zřízení účtu vám bude nastaveno heslo pro první přihlášení. Toto heslo je třeba změnit ješte PŘED prvním použitím serveru. Postup pro změnu hesla naleznete zde Jako jméno počítače pro změnu hesla použjte RD-HEP. Bez předchozí změny hesla vám přihlášení nebude umožněno.

Lukáš Fiala, 5.10.2010