Experiment DELPHI

V experimentu DELPHI na urychlovači LEP v CERN v Ženevě, na němž spolupracovali vedle kolegů z Matematicko-fyzikální fakulty UK i fyzikové, technici a doktorandi z dnešní sekce fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu AV ČR, byly studovány srážky elektronů s pozitrony. To umožnilo získávat nové poznatky o struktuře hmoty na nejmenších vzdálenostech a o fyzikálních zákonitostech mikrosvěta. Experiment začal nabírat data v roce 1989 a fungoval do roku 2000, kdy urychlovač LEP ukončil činnost. S pomocí detektoru DELPHI bylo možné s velkou přesností testovat platnost předpovědí teorie známé jako standardní model interakcí elementárních částic a hledat i signály nové fyziky přesahující rámec této teorie. Pražské laboratoře, jež se staly samostaným členem spolupráce DELPHI v roce 1990, do tohoto experimentu přispěly účastí na provozu experimentu, podílem na modernizaci části detektoru, softwarovým zajištěním a zpracováním fyzikálních výsledků.

Další informace o experimentu DELPHI (v angličtině).