Zpět

Domovské adresáře v doméně HEP

Domovské adresáře jsou umístěny na serveru WIND. Diskový prostor je zabezpečen tenchnologií RAID5, ale zatím NENÍ zálohovaný na pásky. V základním nastavení má každý uživatel k dispozici 1GB diskového prostoru. Zobrazit aktuální využití a požádat o zvětšení quoty lze pomocí webového rozhraní. Obsah adresáře www je přístupný z webu na adrese http://home-hep.fzu.cz/username nebo http://home.hep.fzu.cz/username.

Připojení domovského adresáře k počítači s Windows

Pro připojení domovského adresáře otevřete (podle verze Windows) okno Tento počítač (My computer), Počítač (Computer) a klepněte na Připojit síťovou jednotku (Map network drive).

computer
V různých verzích Windows se podoba této nabídky graficky liší.

Zobrazí se následující okno:

computer

V poli Jednotka (Drive) vyberte písmeno, které chcete použít k označení jednotky. Do pole Složka (Folder) zadejte cestu \\wind.fzu.cz\Users\username. Pokud chcete připojovat domovský adresář automaticky po zalogování, zaškrtněte příslušné políčko. Zároveň zaškrtněte i políčko Připojit pomocí jiných pověření (Connect using different credentials). Klepněte na Dokončit (Finish). Zobrazí se okno pro zadání přihlašovacích údajů:

Windows security

Vyplňte vaše uživatelské jméno včetně domény HEP\username a vaše heslo. Po klepnutí na OK se jednotka připojí. Zobrazovaná kapacita připojeného disku bude přesně rovna vaší přidělené quotě.

Alternativní způsob připojení pomocí příkazového řádku

Spusťte příkazovou řádku (cmd) a zadejte příkaz net use x:\\wind.fzu.cz\Users\username * /USER:HEP\username, kde x: je písmeno označující jednotku, kterou chcete domovskému adresáři přiřadit. Budete dotázáni na heslo a jednotka se připojí. Pokud chcete jednotku připojovat automaticky po zalogování, připište za přikaz /PERSISTENT:YES.

Žádost o zvýšení quoty

Pokud vám základní přidělené místo nestačí, je možné požádat o zvýšení quoty z webového rozhraní na adrese http://www.particle.cz/hepad.
Po zalogování se vám zobrazí tato stránka:

web interface

Po klepnutí na odkaz REQUEST EXTENSION se zobrazí následující formulář:

web interface

Vyberte požadovanou velikost domovského adresáře, případně žádost doplňte zdůvodněním a formulář odešlete. Správci budou o žádosti automaticky informováni a velikost quoty vám upraví.

V případě speciálních požadavků, mne prosím kontaktujte přímo.

Lukáš Fiala, 2013