Servery

Platforma Linux


Servery Saul a Merab

Provoz serverů bude v průběhu dubna 2017 ukončen.

Servery saul.fzu.cz a merab.fzu.cz slouží pro vzdálenou práci, ukládání souborů a spouštění výpočtů. Jsou určeny v podstatě k libovolnému druhu práce. Jde o sdílenou infrastrukturu, takže je potřeba, aby servery nebyly přetěžovány. Proto uživatelům, kteří potřebují spouštět náročnější výpočty, doporučujeme využít prostředků farmy. Na serverech můžete používat i konzolového mailového klienta (např.: Pine, Alpine) nebo Firefox a řadu dalších aplikací.

Na servery se dostanete pomocí příkazu ssh - ssh jmeno@saul.fzu.cz; ssh jmeno@merab.fzu.cz.

Možnosti spouštění výpočtů

Výpočty se dají spouštět různými způsoby - můžete použít příkaz at pro spuštění úlohy v konkrétní čas nebo příkaz batch - speciální varianta příkazu at.

Otisky SSH klíčů serverů:

saul.fzu.cz

RSA key fingerprint is SHA256:pGrgZTsTHY5HJruNODWOJDs/eSzZ4oeRGWWk9plNmSA

RSA key fingerprint is 86:c4:05:2e:2b:a0:5b:81:e9:7c:06:50:61:f3:8c:62

merab.fzu.cz

RSA key fingerprint is SHA256:py4zGaVHpoEwxQxCpiygn+auRE4tZpW2pzEdIr/F+/g

RSA key fingerprint is cf:c2:c2:3b:a2:c9:23:ab:03:cc:6d:bd:39:ff:57:ea


Desktopy noe1.fzu.cz, noe2.fzu.cz a noe3.fzu.cz jsou umístěny v místnosti 226 a slouží k interaktivní práci.

pc152c (noe1)
pc182c (noe2)
pc211c (noe3)

Správu uživatelů a základní podporu poskytuje paní Nina Tůmová.